085- 303 71 91 contact@talentizer.eu

  KernTalentenmethode

Wetenschappelijk Gevalideerd!

Cronbach’s Alpha .84

 

Discover   Develop   Deploy

Cronbach’s Alpha .84 voor KernTalentenAnalyse

Onderzoek uitgevoerd door Prof. Dr. Elke Van Hoof van Vrije Universiteit Brussel heeft aangetoond dat de KernTalentenmethode, uitgevonden en ontwikkeld door Daniëlle Krekels van Core Talents, een Cronbach’s alpha (betrouwbaarheidsindex) van 0,84 heeft. Dit betekent dat de KernTalentenmethode qua betrouwbaarheid even goed scoort als de Big5 persoonlijkheidstest (de meest gebruikte ter wereld) en beter dan de MBTI.

Prof. Dr. Elke van Hoof heeft de KernTalentenmethodiek betrokken in haar onderzoek “Veerkracht op je werk”, een onderzoek rond hoogsensitiviteit (HSP), stress en burn out. Elke van Hoof publiceerde dit resultaat op het eerste internationale congres “Hoogsensitiviteit of Sensory Processing Sensitivity” dat medio mei 2015 in België plaatsvond.

“De kwalitatieve analyse van het onderzoek rond stress, HSP en burn-out toont aan dat de resultaten van de KernTalententest aanzet tot directe actie, om met goesting (=gedrevenheid/motivatie red.) de nodige veranderingen door te voeren om jezelf weer op de rails te zetten,” zegt Prof. Dr. Elke Van Hoof.

Danielle Krekels (uitvinder van de methode): “Een KernTalentenonderzoek geeft je aard, potentieel en intrinsieke motivatie weer op oorspronkelijk niveau. Het aansluitend diepte-interview brengt de impact van externe invloeden in kaart én je competenties. Al jouw KernTalenten kennen is essentieel om de juiste, positieve en fundamentele keuzes te maken: studie-, beroeps- en jobkeuze. Vermijd de klassieke 20 jaar trial om te weten wat je kan en graag doet.”

 

Cronbach’s Alpha 

Cronbach’s Alpha is een maat voor betrouwbaarheid van psychometrische tests of van vragenlijsten. De waarde van alpha is een schatting voor de ondergrens van de betrouwbaarheid van de betrokken test. Om een schatting te bepalen van de betrouwbaarheid van een test zijn ten minste twee testafnames nodig.

Op basis van één testafname kan Cronbach’s Alpha berekend worden, om zo een schatting van de ondergrens te verkrijgen. Cronbach’s Alpha hangt af van het aantal items (vragen) in de test, de gemiddelde covariantie tussen de items en de spreiding van de sonscore. Cronbach’s Alpha is ontwikkeld door Lee Cronbach, die hem in 1951 voor het eerst gebruikte.

Andere verwante maten zijn de Kuder-Richardson Formule 20 (kortweg KR-20) en Lambda-2 van Guttman.

Meer weten?

11 + 10 =

Neem vrijblijvend contact met ons op en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen.

Vul het bovenstaande in of bel ons: 085 303 71 91.