085- 303 71 91 contact@talentizer.eu
Logo Talentizer

rapport

De uitkomst is voor het leven!

Geen momentopname!

 


Discover
  Develop   Deploy

Alinea voor seo waar het woord rapport in voorkomt, herhaling rapport

Het rapport

Van de uitkomst van het assessment wordt een schriftelijke rapportage gemaakt. Dit rapport bestaat standaard uit een aantal elementen. Het standaard rapport kan de analist, afhankelijk van wat jij met de uitkomst van het KernTalentenassessment voor ogen hebt, uitbreiden. Hieronder staat vermeld wat je in het standaard rapport mag verwachten en welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van de uitgebreide rapportage.  

Het standaard rapport bevat:

 

 • een totaal overzicht van alle KernTalenten met per KernTalent een vermelding hoe graag jij deze inzet
 • een totaal overzicht van al jouw sterke KernTalenten in aflopende volgorde
 • per KernTalent een beschrijving zodat voor jou duidelijk is wat deze voor jou inhoudt
 • jouw persoonlijke KernTalenten combinaties op de gebieden:
  • creativiteit
  • commercialiteit
  • organiseren & structureren
  • empathie
  • sociabiliteit (o.a. teamplay)
  • probleemoplossing
  • kennisverwerving
  • competitiviteit
  • naar buiten treden
  • perfectionisme
  • leiderschap
  • management, directie, ondernemersschap
  • politiek bedrijven
  • veerkracht
 • een samenvattende conclusie m.b.t. tot al jouw sterke KernTalenten
 • een conclusie en advies ten aanzien van jouw KernTalenten in relatie tot burn-out (Peter Principle) en bore-out (demotivatieniveau).
 • checklisten m.b.t. jouw sterke en jouw kleine KernTalenten. Hiermee kun je nagaan of je je focust op de inzet van jouw sterke KernTalenten en dus voorziet in jouw behoeftes.
Het uitgebreide rapport bevat:

 

 • alle onderdelen van het standaard rapport
 • aandachtspunten: neveneffecten van jouw sterke KernTalenten en/of combinaties van KernTalenten
 • jouw KernTalenten in de praktijk van jouw leven
 • conclusie en advies in relatie met je KernTalenten en gericht op je huidige situatie en je ambities en wensen m.b.t. de (nabije) toekomst

Meer weten?

9 + 8 =

Neem vrijblijvend contact met ons op en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen.

Vul het bovenstaande in of bel ons: 085 303 71 91.